Her vil du finne oversikt over Rød Båtforening sine priser for Medlemskap, og de forskjellige leiepriser, og priser for aktiviteter som for tiden er gjeldende.
Prisliste for Rød Båtforening, 2016.
Medlemskontingent Kr. 150,-/år
Plassavgift, ekstra stor plass Kr. 3.700,-/år
Plassavgift, stor plass Kr. 3.000,-/år
Plassavgift, liten plass Kr. 2.300,-/år
Plassavgift, jolleplass Kr. 1.700,-/år
Engangsavgift for båtplass Kr. 3.500,-
Ikke møtt til dugnad Kr. 1.500,-
Ikke møtt til vakt Kr. 1.500,-
Vinterstrøm, påbegynt/mnd Kr. 150,-/mnd
Vinterplass i havna, fram til mai Kr. 500,-
Vinterlagring på land, ikke-medlem, opptak og uttak er med i prisen: Kr. 900,-
Kranutleie, ikke-medlem og
medlem uten båtplass i havna: Kr. 200,-
Utleie av klubbhus, medlem: Kr. 700,-
Utleie av klubbhus, ikke-medlem: Kr. 1000,-
Vask av klubbhus. Kr. 300,-