Priser

Her vil du finne oversikt over Rød Båtforening sine priser for Medlemskap, og de forskjellige leiepriser, og priser for aktiviteter som for tiden er gjeldende for Rød Båtforening.

Styret

Her finner du oversikt over styrets medlemmer i Rød Båtforening. Ta gjerne kontakt med styret, helst pr email. Er det viktig, ta gjerne kontakt pr. telefon.

Meldinger

Her vil du alltid finne gjeldende beskjeder og informasjon til medlemmene.

Arkiv

Her vil du finne alle saks-dokumenter for Rød Båtforening.

Havnereglement

Her kan du laste ned Havnereglementet for Rød Båtforening.

Kontakt

Her finner du oversikt over alle kontakt-personer.